canolfan adsefydlu

canolfan adsefydlu

Nod cynllunio ac adeiladu cyffredinol Canolfan Adsefydlu Meddygol Yikang yw creu sefydliad meddygol adsefydlu gofalgar sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, sy'n flaengar yn dechnolegol, trwy fuddsoddiadau mewn cynllunio safleoedd, datblygu talent, integreiddio adnoddau technolegol, a rheolaeth safonol.Rydym yn bwriadu datblygu canolfan feddygol adsefydlu gynhwysfawr, gwbl weithredol, nodedig a chystadleuol cryf ar gyfer yr ysbyty gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau.

gweld mwy
 • DYLUNIAD SAFLE

  DYLUNIAD SAFLE

 • Cyfnewid Tech

  Cyfnewid Tech

 • CYFATEB DYFAIS

  CYFATEB DYFAIS

 • RHEOLAETH TG

  RHEOLAETH TG

 • DYLUNIAD SAFLE

  DYLUNIAD SAFLE

  Safoni adeiladu a thyfu

  Yn seiliedig ar leoliad presennol y Ganolfan Feddygol Adsefydlu, ynghyd â sefyllfa'r cwsmer a'r anghenion gwirioneddol, rydym yn bwriadu creu canolfan feddygol adsefydlu sy'n bodloni gofynion y diwydiant ac yn canolbwyntio ar ymarferoldeb adsefydlu.

 • Cyfnewid Tech

  Cyfnewid Tech

  Cyfnewid a Dysgu Academaidd Clinigol

  Rydym yn bwriadu gwella galluoedd caledwedd a meddalwedd canolfannau meddygol adsefydlu trwy ddefnyddio technoleg offer adsefydlu deallus fel cyfrwng a thrwy weithredu model hyfforddi sy'n ymgorffori cyfnewidfeydd rhyngwladol ac ymarfer clinigol.

 • Cyfateb Dyfais

  Cyfateb Dyfais

  Mae awgrymiadau ar gyfer rhesymoli yn cyfateb

  Mae'r cynllun cyfluniad offer yn ystyried cyflwr presennol y cleient a gofynion unigol, gan gyfuno cyngor arbenigwyr lluosog a dechrau gyda dyluniad adrannau ysbytai, manteision technegol, a nodweddion demograffig cleifion.Mae'n pwysleisio rhinweddau unigryw a phrif gyfeiriadau'r ysbyty.

 • Rheoli TG

  Rheoli TG

  Adsefydlu cudd-wybodaeth ddigidol

  Gan gyfuno amodau gwirioneddol y ganolfan feddygol adsefydlu, dylid defnyddio technolegau "deallus," "ddigidol," ac "IoT" i wneud y gorau o reoli pobl, ariannol ac adnoddau o'r strwythur sefydliadol i reolaeth weithredol.Bydd hyn yn hyrwyddo dyrannu adnoddau, effeithlonrwydd gwaith, ac effeithiolrwydd adrannol.

Sgwrs WhatsApp Ar-lein!