ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

การวางแผนและการก่อสร้างโดยรวมของ Yikang Medical Rehabilitation Center มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถาบันทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเทคโนโลยีขั้นสูง และมีความเอาใจใส่ ผ่านการลงทุนในการวางแผนสถานที่ การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ การบูรณาการทรัพยากรทางเทคโนโลยี และการจัดการที่ได้มาตรฐานเราเสนอให้พัฒนาศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุม ใช้งานได้เต็มรูปแบบ โดดเด่น และมีความสามารถในการแข่งขันสำหรับโรงพยาบาลโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย

ดูเพิ่มเติม
 • การออกแบบเว็บไซต์

  การออกแบบเว็บไซต์

 • การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

  การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

 • การจับคู่อุปกรณ์

  การจับคู่อุปกรณ์

 • การจัดการด้านไอที

  การจัดการด้านไอที

 • การออกแบบเว็บไซต์

  การออกแบบเว็บไซต์

  สร้างมาตรฐานการก่อสร้างและการเพาะปลูก

  จากตำแหน่งปัจจุบันของ Rehabilitation Medical Center ควบคู่ไปกับสถานการณ์ของลูกค้าและความต้องการที่แท้จริง เราตั้งใจที่จะสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อการฟื้นฟูที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการฟื้นฟู

 • การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

  การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

  การแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ทางวิชาการทางคลินิก

  เราตั้งใจที่จะปรับปรุงความสามารถทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของศูนย์การแพทย์เพื่อการฟื้นฟูที่ครอบคลุมโดยการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพอัจฉริยะเป็นสื่อกลาง และโดยการใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่รวมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและการปฏิบัติทางคลินิก

 • การจับคู่อุปกรณ์

  การจับคู่อุปกรณ์

  ข้อเสนอแนะสำหรับการจับคู่การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง

  แผนการกำหนดค่าอุปกรณ์จะพิจารณาสภาพปัจจุบันของลูกค้าและความต้องการส่วนบุคคล ผสมผสานคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหลายคน และเริ่มต้นด้วยการออกแบบแผนกโรงพยาบาล ข้อได้เปรียบทางเทคนิค และลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยโดยเน้นย้ำถึงคุณภาพที่โดดเด่นและทิศทางสำคัญของโรงพยาบาล

 • การจัดการด้านไอที

  การจัดการด้านไอที

  การฟื้นฟูสติปัญญาดิจิทัล

  เมื่อรวมเงื่อนไขที่แท้จริงของศูนย์การแพทย์เพื่อการฟื้นฟูเข้าด้วยกันแล้ว ควรใช้เทคโนโลยี "อัจฉริยะ" "ดิจิทัล" และ "IoT" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบุคลากร การเงิน และทรัพยากร ตั้งแต่โครงสร้างองค์กรไปจนถึงการจัดการการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากร ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิผลของแผนก

แชทออนไลน์ WhatsApp!