న్యూస్

 • What Is Stroke?

  What Is Stroke?

  Definition of Stroke Cerebrovascular accident, known as stroke, refers to a 24h lasting or mortal clinical syndrome of sudden occurrence of local or total brain dysfunction caused by cerebrovascular disease. It includes cerebral infarction, cerebral hemorrhage, and subarachnoid hemorrhage. What ...
  ఇంకా చదవండి
 • What Causes Hand Dysfunction?

  There are many common causes of hand dysfunction: 1)     damage to bones and soft tissues; 2)     vascular or lymphatic disease (such as lymphedema after breast cancer surgery leading to limited upper limb movement); 3)     peripheral nerve and central nervous system damage, etc. Only by knowing ...
  ఇంకా చదవండి
 • What to Do with Fracture Rehabilitation?

  What Is the Purpose of Fracture Rehabilitation? Maximize the recovery of joint movement range and muscle strength. and restore the ability of daily living activities and working. What Are Fracture Rehabilitation Methods? 1. Restoration of joint movement range: loosening the internal and external ...
  ఇంకా చదవండి
 • Common Issue about Hand Dysfunction Rehabilitation

  What Is Hand Dysfunction Rehabilitation? Hand functions mainly include: 1, grasping and gripping function; 2, pinching function; 3, sensory function. In daily life and work, fine substance identification and object distinction such as dressing, writing, drawing, computer typing, unlocking, faucet...
  ఇంకా చదవండి
 • What Is Hand Rehabilitation?

  Why Should Patients Take Hand Rehabilitation? As we all know, human hand has a fine structure and complex functions of movement and sensory. Hands with 54% of the function of the whole body are also the most essential “tools” for human progress and development. Hand trauma, nerve dama...
  ఇంకా చదవండి
 • What Are the Fracture Rehabilitation Methods after Surgeory?

  What Is the Purpose of Fracture Rehabilitation? Maximize the recovery of joint movement range and muscle strength. and restore the ability of daily living activities and working. What Are the Fracture Rehabilitation Methods after Surgeory? 1, Restoration of joint movement range: loosening the int...
  ఇంకా చదవండి
 • What to Do with Rehabilitation after Surgery of Fracture?

  When Should Fracture Rehabilitation Start? When it’s 3-7 days after surgery of fracture, the swelling and pain begin to decrease. If there is no any other difficulties in activity, it comes to rehabilitation training. What Is the Purpose of Rehabilitation Training after Fracture? 1, muscle contra...
  ఇంకా చదవండి
 • Medical Fair Thailand 2019

  We sincerely invite you to visit our booth at: N25, Hall 98-99 at Medical Fair Thailand 2019
  ఇంకా చదవండి
 • China’s Rehabilitation Medical Care is Moving Towards to an Intelligent Era

  China’s Rehabilitation Medical Care is Moving Towards to an Intelligent Era

  Guideence At present, China is moving towards an old society. In addition, China has a large population, and the basic data of chronic diseases and disabled people are high. In recent years, the demand for intelligent rehabilitation medical devices in China has shown a rapid increase trend, an...
  ఇంకా చదవండి
 • CMEF ఎగ్జిబిషన్ | Yikang మెడికల్ "షో" శైలి

  CMEF ఎగ్జిబిషన్ | Yikang మెడికల్ "షో" శైలి

  Everyone cares about health, And the way to be healthy is tens of millions. Want to fully understand the high technology about health, Of course not to be missed - The 80th China (Shenzhen) International Medical Equipment (Autumn) Expo In 2018, the CMEF Autumn Fair is a gathering of big coffee. ...
  ఇంకా చదవండి
 • ప్రపంచ రికవరీ టెక్నాలజీ

  ప్రపంచ రికవరీ టెక్నాలజీ

  అక్టోబర్ లో శరదృతువు, బీజింగ్ లో సేకరించిన. 2018 చైనా అంతర్జాతీయ సంక్షేమ వైభవంగా మరియు అక్టోబర్ 2018 లో చైనా అంతర్జాతీయ వైభవంగా ఎక్స్పో (CR) పునరుద్ధరణ, బీజింగ్ లో 11-13 జరిగిన జాతీయ సమావేశ కేంద్రం, చైనా యొక్క అత్యధిక స్థాయి, అతిపెద్ద మరియు పునరావాస ఎక్స్పోలో లో చైనా సంక్షేమం ...
  ఇంకా చదవండి
WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!