വേദന പുനരധിവാസ പരിഹാരം

വേദന പുനരധിവാസ പരിഹാരം

 • ഫോക്കസ് ചെയ്യുക

  ഫോക്കസ് ചെയ്യുക

  --വേദന പുനരധിവാസത്തിൽ, പേശികളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും ബയോമെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകാറുണ്ട്.ആഴത്തിലുള്ള സന്ധികളുടെയും പേശികളുടെയും അസ്വസ്ഥതകൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് അവ സമഗ്രമായ കവറേജ് നൽകുന്നില്ല.

 • പരിഹാരം

  പരിഹാരം

  --വേദനയുടെ ഒരു മുഖത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, വേദനയുടെ ചികിത്സ സമഗ്രമായിരിക്കണം.(പ്രത്യേകിച്ച് ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ സിദ്ധാന്തം മുഖേനയുള്ള കാരണത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല.) അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നം മുതൽ, പ്രതിവിധി പ്രവർത്തനപരമായ പോരായ്മകളും പോസ്‌ചറൽ ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഒരു സമഗ്ര തന്ത്രത്തിലൂടെയാണ്.

 • ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ

  WhatsApp ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!