වේදනා පුනරුත්ථාපන විසඳුම

වේදනා පුනරුත්ථාපන විසඳුම

 • අවධානය යොමු කරන්න

  අවධානය යොමු කරන්න

  --වේදනා පුනරුත්ථාපනයේදී, දිගු කාලීන වේදනා කළමනාකරණ උපාය මාර්ග ලෙස මාංශ පේශි අසමතුලිතතාවය සහ ජෛව යාන්ත්‍රික ගැටළු නිවැරදි කිරීමට වඩා භෞත චිකිත්සක මෙවලම් භාවිතා කිරීම ප්‍රමුඛත්වය ගනී. වේදනාවට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා බොහෝ භෞත චිකිත්සක මෙවලම් ශරීරයේ මතුපිට කොටස් පමණක් ආමන්ත්‍රණය කරයි;ගැඹුරේ වාඩි වී සිටින සන්ධි සහ මාංශ පේශි අපහසුතාවයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඒවා සම්පූර්ණ ආවරණයක් සපයන්නේ නැත.

 • විසඳුමක්

  විසඳුමක්

  --වේදනාවෙහි එක් පැතිකඩක් කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරනවා වෙනුවට, වේදනාවට ප්‍රතිකාර කිරීම පුළුල් විය යුතුය.(මූලික හේතුව විශේෂයෙන් ගේට්ටු පාලන න්‍යාය මගින් ආමන්ත්‍රණය නොකෙරේ.) යටින් පවතින ගැටලුවෙන් පටන් ගෙන, ප්‍රතිකර්මය ක්‍රියාකාරී දුර්වලතා සහ ඉරියව් ගැටළු ආමන්ත්‍රණය කළ යුත්තේ වේදනා සහනයෙන් ඔබ්බට විහිදෙන පරිපූර්ණ උපාය මාර්ගයකිනි.

 • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

  WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!